Xe đầu kéo Mỹ International 2 giường – máy Maxxforce 470HP phong cách châu Âu

Xe đầu kéo Mỹ International 2 giường - máy Maxxforce 470HP phong cách châu Âu

Xe đầu kéo Mỹ International 2 giường – máy Maxxforce 470HP phong cách châu Âu