Xe tải Veam 1.95 tấn thùng lửng 6m2 – VT260 đẳng cấp quốc tế

Xe tải Veam 1.95 tấn thùng lửng 6m2 - VT260 đẳng cấp quốc tế

Xe tải Veam 1.95 tấn thùng lửng 6m2 – VT260 đẳng cấp quốc tế